Mr. AnvH

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động

Thứ năm - 19/10/2023 01:49

Sáng nay (19/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 16. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết ...

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động
Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động
Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động
Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động
Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh…

Tại Hội nghị lần này các đại biểu đã tập trung thảo luận về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động - Ảnh minh hoạ 2
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: 9 tháng năm 2023, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2023, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là: Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả khá và tăng so với cùng kỳ năm trước như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu du lịch, vận tải, giá trị xuất nhập khẩu,...; chỉ tiêu về trồng mới cây chè, cây ăn quả vượt kế hoạch đề ra. Các liên kết trong nông nghiệp được triển khai thực hiện hiệu quả. Bước đầu tháo gỡ khó khăn về thiếu vật liệu xây dựng tại một số địa phương.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư được đẩy mạnh; các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện đáng kể. Thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi. Chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên; tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học. Giảm nghèo, xuất khẩu lao động đạt kết quả khá, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã vượt kế hoạch cả năm. 

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong 3 tháng cuối năm.

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động - Ảnh minh hoạ 3
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ đặc biệt nhấn mạnh: Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động, hành động quyết liệt nhưng phải có sự liên kết, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ. 

Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm, giải pháp đã đề ra và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu còn đạt thấp, dự kiến khó đạt kế hoạch năm 2023, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, triển khai các dự án đầu tư. Quản lý, điều hành chặt chẽ thu, chi ngân sách Nhà nước, tập trung thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời chấn chỉnh tại cơ sở. Tập trung khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học; cần nghiên cứu các giải pháp trước mắt và lâu dài. Duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm Chè, Mắc ca, Sâm, Quế... để có những sản phẩm sạch và đưa ra thị trường thế giới...

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động - Ảnh minh hoạ 4
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà điều hành Hội nghị.

Về Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở kết quả sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết từ các cơ quan, đơn vị, địa phương được tổng hợp trong dự thảo Báo cáo trình Hội nghị và ý kiến thảo luận của các đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Qua hơn hai năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay đã có 5/9 mục tiêu của Nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Thủ tục hành chính ngày càng được cải cách theo hướng đơn giản, nhanh gọn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện, tỷ lệ thời gian cắt giảm trung bình đạt gần 38%, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động - Ảnh minh hoạ 5
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả tích cực, Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khảo sát, đầu tư tại tỉnh; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công - PAPI của tỉnh năm 2022 xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố.

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động - Ảnh minh hoạ 6
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, đồng chí Giàng Páo Mỷ  yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Chúng ta phải quyết tâm, vào cuộc và hành động - Ảnh minh hoạ 7
Các đồng chí bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị.

Về lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây cũng là sự ghi nhận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng của từng đồng chí, đồng thời là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình mới.

Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  đề nghị các đồng chí Uỷ Ban Thường vụ Tỉnh ủy hãy coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại quá trình công tác của mình, từ đó phát huy ưu điểm, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 


Tác giả: Đinh Lan

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây