Mr. AnvH

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ năm - 15/06/2023 10:15

Hôm nay (15/6), UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chỉ thị nêu rõ: Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi) và công tác tuyển sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi quốc gia, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi quốc gia. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể chi tiết cho các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm từng công việc, nội dung công tác, các khâu của Kỳ thi từ quá trình chuẩn bị trước Kỳ thi, công tác tổ chức Kỳ thi đến khi công bố kết quả thi năm 2023.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo với Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi, việc thực hiện Quy chế thi ở các khâu tổ chức Kỳ thi của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, chịu trách nhiệm trực tiếp về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi Quốc gia và các bộ ngành liên quan.

- Chỉ đạo, kiểm tra việc dạy và học, tổ chức ôn tập cho học sinh tại các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi năm 2023 trên địa bàn tỉnh;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ việc chấp hành Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh và nhũng người tham gia các khâu tổ chức Kỳ thi; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung có liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2022; chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cán bộ làm thi và thí sinh vi phạm quy chế do chưa nắm chắc Quy chế thi;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Thanh tra Chính phủ bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; kịp thời báo cáo khi có vấn đề phát sinh; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức Kỳ thi; Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bao gồm: đăng ký dự thi, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi, vận chuyển và bàn giao bài thi từ các điểm thi về Hội đồng thi, công tác coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi; phân tích dữ liệu và đối sánh kết quả học tập với kết quả thi của học sinh; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi, đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao nhất;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; chuẩn bị các điều kiện cho điểm thi dự phòng đảm bảo đầy đủ như điểm thi chính thức để ứng phó kịp thời với những bất thường xảy ra; tham mưu bố trí đảm bảo kinh phí để tổ chức Kỳ thi; lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, nắm vững nghiệp vụ để tham gia tổ chức Kỳ thi. Phối hợp tốt với các sở, ngành đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh tại các điểm thi; bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự trong những ngày diễn ra Kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (nếu có);

- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh ở tất cả các điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự Kỳ thi; trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh;

 - Theo dõi việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ lịch công tác của Kỳ thi và những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức Kỳ thi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; 

- Phân tích cụ thể phổ điểm, điểm thi trung bình, điểm học bạ của từng môn học theo từng trường, so sánh kết quả thi giữa các trường, các địa phương để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh triển khai giải pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; 

- Chỉ đạo các trường học giữ liên lạc với học sinh để thống kê tỷ lệ học sinh tiếp tục học lên đại học, học cao đẳng, trung cấp nghề hoặc đi lao động sau khi tốt nghiệp.

3. Thanh tra tỉnh: Cử công chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi (công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT…) theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý các hiện tượng bất thường, các sai phạm (nếu có). 

4. Công an tỉnh: 

- Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tham gia các khâu của Kỳ thi nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho Kỳ thi, vừa phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát độc lập việc thực hiện từng khâu của Kỳ thi theo quy chế thi. Chủ động báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi chỉ đạo giải quyết, xư lý kịp thời những vấn đề bất cập trong các khâu của Kỳ thi có thể nảy sinh gian lận, tiêu cực trong thi cử.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các đơn vị trường học tham gia tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên kỹ năng, nghiệp vụ phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận trong Kỳ thi, đặc biệt là hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao với mục đính gian lận trong Kỳ thi; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các Điểm thi; đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi. 

- Triển khai các phương án bảo vệ, giám sát thực hiện nhiệm vụ, phá sóng điện thoại di động, sóng wifi tại điểm in sao đề thi và địa điểm làm phách bài thi. 

5. Sở Y tế: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình tổ chức các khâu của kỳ thi. Chỉ đạo các cơ sở y tế: Triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức Kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thiết bị thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho các thành phần tham gia tổ chức kỳ thi, xây dựng phương án về nhân lực, các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho các Điểm thi, các Ban của kỳ thi theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và các cơ quan liên quan. Cử nhân sự tham gia tổ chức các khâu sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của quy chế thi hiện hành. 

6. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề thi, bài thi được thuận tiện, an toàn; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông nhất là trong điều kiện thời tiết bất thường, thiên tai làm ảnh hưởng đến việc di chuyển tới điểm thi của thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ giáo viên và những người tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm coi thi, các Ban của Hội đồng thi. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quan điểm, chủ trương, các quy định của Trung ương, của tỉnh về Kỳ thi cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, tạo sự đồng thuận góp phần tích cực để Kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tại tỉnh Lai Châu thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Kỳ thi, tạo thuận lợi cho việc triển khai tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, công bố kết quả thi và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời, không bị thất lạc, nhầm lẫn. 

- Chỉ đạo đơn vị Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu cử nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi ở các khâu đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo quy chế, đúng thành phần, số lượng theo văn bản phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Công ty Điện lực Lai Châu: Đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định (bao gồm cả phương án điện dự phòng) cho các khu vực được chọn làm địa điểm in sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo. Xây dựng phương án đảm bảo khắc phục các sự cố về điện tại địa điểm tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Cử nhân sự tham gia làm nhiệm vụ tại các khâu của kỳ thi đảm bảo quy định tại quy chế thi. 

9. Sở Tài chính: Trên cơ sở các quy định hiện hành, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo việc tổ chức Kỳ thi. 

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

11. Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án phòng, chống thiên tai bão, lũ; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi. 

12. Các sở, ban, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai tổ chức Kỳ thi, bảo đảm các điều kiện về điện lưới, bưu chính, viễn thông, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai và thực hiện tốt những công việc được Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đề xuất, kiến nghị trong Kế hoạch tổ chức Kỳ thi.

13. Tỉnh Đoàn Thanh niên: 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đoàn thanh niên cơ sở tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”, hợp tác chặt chẽ và tạo điều kiện để hỗ trợ các thí sinh, người nhà thí sinh (nếu có) trong việc đi lại, ăn, nghỉ; giáo dục đoàn viên thanh niên là thí sinh ở tất cả các Điểm thi tự giác chấp hành Quy chế thi; phối hợp với các sở, ngành ở địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại địa phương theo chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. 

- Tham gia hướng dẫn giao thông, góp phần giải tỏa ách tắc giao thông, hỗ trợ các tình huống bất thường về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trước và trong các ngày tổ chức Kỳ thi. Hỗ trợ bố trí nơi ăn, ở, hướng dẫn việc đi lại cho thí sinh và người thân của thí sinh ở xa về dự thi. 

14. UBND các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn về những điểm mới bổ sung của kỳ thi trong tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, thành phố để phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Rà soát và kịp thời có phương án hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để học sinh nào bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ. Xây dựng phương án hỗ trợ nhân sự, phương tiện bảo quản, vận chuyển bài thi từ các điểm coi thi về Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.


Tác giả: Hoàng Hải - Thu Hoài

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây