Mr. AnvH

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa

Thứ năm - 11/05/2023 13:42

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, cần phải xây dựng đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giầu ý nghĩa - Ảnh 1.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII với những hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Ngày 11/5 tại tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội xuất bản Việt Nam cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và một số ban, sở, ngành trực thuộc; lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản, lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở TPHCM và 32 địa phương khu vực phía nam.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi trong 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Quy định số 100-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí) và dự thảo Đề án về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp, mật thiết đến công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hằng ngày của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức, đoàn thể.

Quy định số 99 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng là quy định có ý nghĩa rất quan trọng. Thời gian qua, cờ Đảng được sử dụng trong trang trí khánh tiết các hoạt động và sinh hoạt của Đảng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng của Đảng, đất nước, trang trí trụ sở các cơ quan, tại nơi công cộng... Tuy nhiên, cho đến nay chưa có quy định hay hướng dẫn về sử dụng cờ Đảng nên việc sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng chưa thống nhất ở nhiều địa phương, đơn vị, thậm chí có hiện tượng thiếu chính xác, gây phản cảm trong dư luận. Quy định nêu rõ quy cách cờ Đảng, nguyên tắc, đối tượng sử dụng và thời gian treo cờ Đảng; trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy định này.

Quy định số 85 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn.

Quy định 100 và 101 về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành có nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cũng như khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản; phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện đại; khắc phục những hạn chế, bất cập của các quyết định cũ như thiếu đồng bộ với các quy định của Đảng và pháp luật liên quan; không phù hợp với thực tiễn và những biến chuyển của đời sống xã hội nói chung, đời sống báo chí - xuất bản nói riêng.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thật bài bản, trang trọng và giầu ý nghĩa - Ảnh 2.
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, việc ban hành 2 quy định này đã tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" và "sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá".

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước.

Sau khi lắng nghe các báo cáo viên truyền đạt nội dung các quy định và dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các đại biểu đã trao đổi, tìm giải pháp để triển khai thực hiện thật tốt các quy định, hoàn thiện dự thảo đề án nêu trên; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng thật tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định này trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo. Trên cơ sở hội nghị hôm nay, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định.

Cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong triển khai về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp tình hình thực tế.

Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, cần phải xây dựng đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thật bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa; triển khai kế hoạch kỷ niệm với phương châm như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam, đã nhiều lần khẳng định: "Báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa", "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ"; thiết thực xây dựng nền báo chí truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại như tinh thần văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cập nhật ngày 11/5/2023


Tác giả: Theo Mạnh Hùng/baochinhphu.vn
Nguồn: https://baochinhphu.vn/ky-niem-100-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-that-bai-ban-trang-trong-va-giau-y-nghia-102230511125341979.htm

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây