Mr. AnvH

Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư

Thứ sáu - 28/04/2023 01:38

Sáng nay (28/4), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả  học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư ...

Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư
Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ nhiệm chính trị, Trưởng Phòng Chính trị, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (Chỉ thị số 23-CT/TW), Tỉnh ủy Lai Châu đã kịp thời lãnh đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và công tác lý luận chính trị. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.173 hội nghị/119.054 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có 82.250 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia. Tỉnh ủy đã ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng về các vấn đề, lĩnh vực có tính chiến lược cho quá trình phát triển của tỉnh, đảm bảo đúng, trúng với yêu cầu thực tiễn, kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, hướng tới sự ổn định và phát triển xã hội. Cụ thể hóa nghị quyết các kỳ Đại hội thành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả... Qua đó, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Qua 2 kỳ Đại hội, quan điểm, định hướng về phát triển kinh tế của Đảng bộ đã có những chuyển biến phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tiễn. Cùng với việc đề ra chủ trương, Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa thành các chính sách để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành chức năng đồng bộ, quyết liệt vào cuộc, triển khai nhiệm vụ kịp thời và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo phát triển các ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng, lợi thế; đầu tư Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu, nhất là vùng chè với nhiều sản phẩm chất lượng như trà Ôlong, Bao Chung, Sencha; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, với các sản phẩm chủ yếu: Đá xây dựng, xi măng,...

Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư - Ảnh minh hoạ 2
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và tăng cường lãnh đạo đảm bảo sự đồng bộ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai nhiều hoạt động để đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với doanh nghiệp trong và ngoài nước để mời gọi đầu tư hoặc tạo việc làm cho lao động trong tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu và phát triển bền vững, tập trung vào phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của người dân nông thôn. Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo, từ thiện tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân…

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với các nhóm đối tượng và tình hình thực tiễn. Toàn tỉnh xây dựng 1.093 mô hình về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, từng thôn, bản, tổ dân phố, thực hiện xuyên suốt trong giai đoạn 2021-2025. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kịp thời, thành lập Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các bộ phận giúp việc, phối hợp chặt chẽ, đề xuất các phương án xử lý và đấu tranh trên nguyên tắc đa dạng về hình thức đảm bảo phù hợp với đối tượng, hiệu quả, đúng pháp luật... Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chính quyền các cấp; xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhất là năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng vào thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư - Ảnh minh hoạ 3
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận tập trung vào những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW trong thời gian tới như: Giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Lai Châu hiện nay; thực trạng, giải pháp công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Lai Châu hiện nay; giải pháp tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong lực lượng Công an tỉnh... 

Lai Châu: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư - Ảnh minh hoạ 4
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với từng đối tượng. Thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị. 

Đồng chí đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Gắn kết chặt chẽ việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, nhân rộng, lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững...


Tác giả: Nguyễn Nga

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây