Mr. AnvH

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Thứ năm - 15/06/2023 10:15

Chiều nay (15/6), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ...

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Văn Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tống Thanh Hải - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo, đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Tống Thanh Hải - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Theo đó, trong những năm qua các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Sau 10 năm triển khai Nghị quyết, tỉnh có 11/11 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI - Ảnh minh hoạ 2
Đồng chí Tống Thanh Hải - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Hệ thống trường, lớp học, cơ sở đào tạo được sắp xếp tinh gọn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng khó khăn có chuyển biến tích cực. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở đã hoàn thành và tiếp tục duy trì. Quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấp học tiếp tục được củng cố, theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo và đào tạo nâng chuẩn.

Việc đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học được tăng cường. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn dần được củng cố và nâng cao. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào quá trình dạy học, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế.

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI - Ảnh minh hoạ 3
Quang cảnh Hội nghị.

Toàn tỉnh hiện có 194/332 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 58,43%. 8/8 huyện, thành phố duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt tỷ lệ 100%; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1 trở lên, đạt tỷ lệ 100%. Hiện toàn tỉnh có 73,1% trường được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; 101.416 gia đình học tập; 1.602 dòng họ học tập; tôn vinh, khen thưởng 308 gia đình học tập, 209 dòng họ học tập, 153 cộng đồng học tập, 157 đơn vị học tập tiêu biểu. Giai đoạn 2013 - 2022, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 64.708 người, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 36,4% năm 2013 lên 55,97% vào cuối năm 2022.

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI - Ảnh minh hoạ 4
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị tập trung vào các nội dung: Kết quả điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và công tác phối hợp trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; công tác chỉ đạo việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở các xã khó khăn, xã biên giới…

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI - Ảnh minh hoạ 5
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu Kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền các cấp, tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW thời gian qua.

Để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành Giáo dục. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục, duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; củng cố, phát triển hệ thống trường, lớp phù hợp với điều kiện địa phương; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 55 cá nhân và 16 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI - Ảnh minh hoạ 6
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Văn Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
Lai Châu: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI - Ảnh minh hoạ 7
Đồng chí Tống Thanh Hải - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây