Mr. AnvH

Thông cáo báo chí: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu

Thứ ba - 20/06/2023 10:26

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng thuận của toàn xã hội, ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông cáo báo chí công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung ...

Thông cáo báo chí: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu
Thông cáo báo chí: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu
Thông cáo báo chí: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu
Thông cáo báo chí: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu

Thông cáo báo chí: Công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu

Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Trong đó, ngày 27/6 làm thủ tục dự thi; ngày 28 và 29/6 tổ chức coi thi, ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.

Mục đích của Kỳ thi: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là tuyển sinh).

I. HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TẠI TỈNH LAI CHÂU

1. Công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được thành lập tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu gồm 33 thành viên, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo thi tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thi. Xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản tổ chức Kỳ thi ở tất các các khâu của Kỳ thi, cụ thể:

- Công văn số 02/TB-BCĐT ngày 16/5/2023 về việc thông báo kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại cuộc họp ngày 15/5/2023;

- Quyết định số 04/QĐ-BCĐT THPT ngày 19/5/2023 của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Kế hoạch số 03/KH-BCĐT THPT ngày 19/5/2023 của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; các văn bản chỉ đạo khác.

- Kế hoạch số 05/KH-BCĐT THPT ngày 30/5/2023 của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 về việc kiểm tra công tác triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi, điểm thi, phòng thi

a) Số lượng thí sinh đăng ký, đủ điều kiện dự thi

- Toàn tỉnh có 3.838 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 164 học sinh so với năm 2022), trong đó: 1.077 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 2.553 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học; 209 thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học.

Giáo dục THPT: 3.442 thí sinh; Giáo dục thường xuyên: 174 thí sinh; Thí sinh tự do: 222 thí sinh.

- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: Bài thi Ngữ văn: 3.796 thí sinh, Toán: 3.689 thí sinh, Ngoại ngữ: 3.455 thí sinh (Tiếng Anh: 3.454, Tiếng Trung: 01); Môn thi Khoa học tự nhiên: 744 thí sinh, Môn thi Khoa học xã hội: 3.087 thí sinh.

b) Số lượng điểm thi/phòng thi

- Tỉnh Lai Châu có 01 Hội đồng thi; 21 điểm thi, 212 phòng thi (tăng 09 phòng so với năm 2022); 01 phòng thi ghép (Bài thi Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung); 20 phòng chờ thi, 21 phòng thi dự phòng.

- Số lượng phòng thi và số thí sinh cụ thể của từng điểm thi:

TT

Điểm thi

Số lượng phòng thi

Số thí sinh

1

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

19

363

2

Trường THPT thành phố Lai Châu

14

270

3

Trường THPT Quyết Thắng

11

205

4

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh

10

167

5

Trường THPT Bình Lư

14

247

6

Trường THCS thị trấn Tam Đường

05

83

7

Trường THPT Phong Thổ (Điểm trường Mường So)

15

282

8

Trường PTDTNT huyện Phong Thổ

05

82

9

Trường THPT Dào San

05

74

10

Trường THPT Sìn Hồ

15

271

11

Trường THPT Nậm Tăm

09

153

12

Trường THPT Mường Tè

9

166

13

Trường PTDTNT huyện Mường Tè

05

83

14

Trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng

07

136

15

Trường THPT Than Uyên

15

287

16

Trường DTNT THPT huyện Than Uyên

04

64

17

Trường THPT Mường Than

09

165

18

Trường THPT Mường Kim 

07

134

19

Trường THPT Tân Uyên

14

260

20

Trường PTDTNT huyện Tân Uyên

08

140

21

Trường THPT Nậm Nhùn

12

206

Tổng cộng

212

3838

3. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên huy động làm thi

Số lượng tham gia tổ chức Kỳ thi dự kiến 1.494 (giáo viên THPT: 755, THCS: 685) trong đó:

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 33 đồng chí, do đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

- Số liệu cán bộ cán bộ, giáo viên tham gia các khâu của Kỳ thi:

+ Hội đồng thi: gồm 15 người.

+ Nhân sự các Ban của Hội đồng thi: 1.446 lượt người, thuộc các Ban: Thư ký Hội đồng thi, In sao đề thi, Vận chuyển và bàn giao đề thi, Coi thi, Làm phách bài thi tự luận, Chấm thi tự luận, Chấm thi trắc nghiệm, Làm phách phúc khảo bài thi tự luận, Phúc khảo bài thi tự luận, Phúc khảo chấm thi trắc nghiệm.

- Nhân sự cho công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi: Dự kiến 150 lượt người (90 lượt người thuộc Sở GD&ĐT Lai Châu, 60 người do Bộ GD&ĐT điều động).

4. Tổng số lực lượng đảm bảo an toàn cho Kỳ thi

Số lượng tham gia đảm bảo an toàn cho Kỳ thi: 381 (trong đó Công an: 140, Y tế: 63 , bảo vệ: 43, Viettel: 27, Điện lực: 49. Phục vụ: 44)

5. Một số điểm mới về Quy chế thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một số điểm mới chủ yếu về Quy chế thi tốt nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT, ngày 24/3/2023 của Bộ GDĐT, có hiệu lực thi hành từ 9/5/2023, cụ thể như sau:

Ngày thi: 27, 28, 29 và 30/6/2023 (năm trước 7, 8, 9 và 10/7/2022)

Đăng ký dự thi:

- Thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2022 - 2023 đăng ký dự thi trực tuyến thông qua tài khoản là số CCCD/CMND hoặc mã định danh.

- Thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại các điểm ĐKDT (theo mẫu); nộp file ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

- Không phải nộp hộ khẩu thường trú (được xác định bằng định danh theo căn cước công dân).

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 13 như sau:

“Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi ĐKDT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh ĐKDT; rà soát, cập nhật thông tin thí sinh ĐKDT đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này; nhập thông tin thí sinh ĐKDT đối với đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Quy chế này; tổ chức xét duyệt hồ sơ ĐKDT và thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; thu Phiếu ĐKDT; quản lý hồ sơ ĐKDT và chuyển hồ sơ, dữ liệu ĐKDT cho sở GDĐT;”

Về tổ chức thi:

- Bổ sung thêm Bộ Y tế và thành phần Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp quốc gia.

- Các vật dụng được phép mang vào phòng thi: Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 4 Điều 14 như sau: “Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí”.

- Chứng kiến, ký xác nội dung trong các Ban của Hội đồng thi không quy định thanh tra phải làm, và chuyển các nhiệm vụ này cho cán bộ giám sát các Ban của Hội đồng thi.

- Bãi bỏ Điều 14. Trách nhiệm của thí sinh, Khoản 4. Điểm n

“Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi”.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí tổ chức Kỳ thi

Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Kỳ thi: Phòng thi, phòng làm việc, phòng bảo quản đề thi, bài thi. Phương án lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại các điểm thi, địa điểm chấm thi. Đảm bảo việc chi trả chế độ làm thi, công tác phí cho cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi theo quy định; đảm bảo kinh phí cho mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, ấn phẩm phục vụ Kỳ thi.

2. Công tác tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi

- Ngày 22/4/2023, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở có liên quan đến Kỳ thi; Hiệu trưởng/Giám đốc Trung tâm; Phó hiệu trưởng/Phó Giám đốc trung tâm (phụ trách chuyên môn); cán bộ làm công tác thi và tuyển sinh; cán bộ kỹ thuật nhập liệu.

- Ngày 10/6/2023, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra thi.

- Theo Kế hoạch của Hội đồng thi, Sở GD&ĐT dự kiến tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Trưởng Điểm thi, Thư ký và Thanh tra coi thi vào ngày 24/6/2023.

3. Phương án phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, xử lý tình huống bất thường và tổ chức Kỳ thi

Sở GD&ĐT - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cụ thể:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch để tổ chức Kỳ thi, phân công nhiệm vụ các thành viên; thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện để Kỳ thi trên địa bàn được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể và các ban, ngành địa phương để có hỗ trợ chế độ trong các ngày thi cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo trong Kỳ thi không có thí sinh nào không thể tham gia Kỳ thi vì khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại. Đến thời điểm hiện tại các huyện, thành phố đã thành lập được Ban chỉ đạo cấp huyện và phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch để tổ chức Kỳ thi.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Xây dựng kế hoạch về công tác truyền thông, tuyên truyền, thông tin về Kỳ thi đảm bảo theo Quy chế và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh: Xây dựng kế hoạch phối hợp cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức Kỳ thi theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính: Tham mưu bố trí đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh: Xây dựng phương án cung cấp nguồn điện (kể cả nguồn điện dự phòng) và cử nhân sự phục vụ cho công tác của các Ban: In sao đề thi, coi thi, Làm phách, chấm thi bài Tự luận, chấm thi Trắc nghiệm.

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh: Xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng cán bộ tham gia các khâu của Kỳ thi (như: Nhận bộ đề thi gốc tại Bộ GD&ĐT; In sao đề thi; Vận chuyển bàn giao đề đến các Điểm thi; Coi thi; Chấm thi; Bảo mật đề thi, bài thi,…); Có phương án đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19, an ninh trật tự và an toàn giao thông, phương án phòng chống thiên tai mưa lũ,…đảm bảo an toàn cho thí sinh và lực lượng cán bộ tham gia làm thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt Công an tỉnh đã phối hợp cùng Ngành GD&ĐT kiểm tra các điều kiện trước Kỳ thi; bố trí đảm bảo lực lượng bảo vệ đề thi, bài thi 24h/ngày an toàn, đúng quy chế.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải: Xây dựng kế hoạch, lên phương án xử lý kịp thời đối với các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở đảm bảo cho giao thông luôn được thông suốt trước, trong và sau Kỳ thi để cán bộ làm thi và thí sinh di chuyển thuận lợi, đặc biệt là công tác vận chuyển đề thi đến các Điểm thi và vận chuyển bài thi từ các điểm thi về Hội đồng thi đảm bảo thời gian theo quy định trước diễn biến bất thường của thời tiết và mùa mưa nên có thể xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng kế hoạch và có phương án đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc, vận chuyển tài liệu thi bằng đường bưu điện trong và ngoài tỉnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo Huyện đoàn, Đoàn thanh niên các cơ sở tiếp tục triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” cho các điểm thi.

- Phối hợp với Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về chủ trương, kế hoạch tổ chức trước, trong và sau thời gian thi.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi

- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tổ chức kiểm tra công tác triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại 21 điểm thi từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023 theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐTTHPT ngày 30/5/2023.  Theo kế hoạch Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thành lập 05 Đoàn kiểm tra đi kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi. Hiện tại đã và đang thực hiện kiểm tra khâu chuẩn bị thi tại nơi dự kiến đặt địa điểm in sao và các đơn vị được lựa chọn đặt điểm thi chính thức và dự phòng.

- Sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi, trong đó khâu chuẩn bị thi Sở thành lập Đoàn kiểm tra, 4 khâu còn lại (coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét tốt nghiệp) Sở GD&ĐT thành lập Đoàn thanh tra trong tháng 6 theo Kế hoạch số 1198/KH-SGDĐT ngày 05/6/2023 về thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kèm theo Quyết định số 258/QĐ-SGDĐT ngày 05/6/2023. 

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu đã chuẩn bị bảo đảm các điều kiện để sẵn sàng triển khai tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi theo đúng kế hoạch và lịch công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông cáo báo chí!

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Sở GD&ĐT Lai Châu.

Tầng 4, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu.

ĐT: 02133.799.569./.

Xem chi tiết toàn văn Thông cáo báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Lai Châu tại đây.


Tác giả: Kim Anh biên tập

Nguồn tin: laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây